Flere Guardianlesere?

VG følger saken om det omfattende og systematiske sex-misbruket av britiske barn og relevante myndigheters like ubegripelige som utilgivelige svikt. Men til tross for at man har hele tre journalister på saken, har man tilsynelatende enda ikke fått gravd seg frem til sakens virkelige omfang – som er mye større enn det som kommer frem i den aktuelle rapporten.

For Rotherham er bare èn by, og nær identiske saker – både hva gjelder ofre, deres alder og gjerningsmennene – gjenfinnes flere andre byer og tettsteder i Nord- og Midt-England som bl.a. Oxford, Rochdale, Lancashire, Yorkshire, Derby, Leeds, Keighley, Sheffield, Blackburn, Peterborough og Huddersfield.

Selve mønsteret har vært synlig siden 2003 og domfellelsene er i årenes løp blitt mange. At det har vært hele 14 rettssaker i forbindelse med akkurat denne typen forbrytelser på bare de tre årene mellom 2008-2011 (og flere er i kjømda), burde kanskje gi en liten pekepinn om hvor stor og stygg denne saken egentlig er?

Det finnes også flere rapporter om fenomenet, og de er tilnærmet entydige hva ofre og gjerningsmenn angår.

En oversikt over de fem mest kjente og tilgjengelige rettssakene fra 2010 til 2013 undertreker sakens omfang og karakter. Antallet ofre er bare de som kom med i tiltalen, men som Rotherham-rapporten viser, er det reelle antallet ofre betydelig høyere:

Derby (dom 2010): 26 ofre fra 12 til 18 år – 13 tiltalt, 9 dømt.
Rotherham (dom 2010): 58 ofre fra 11 år og oppover – 8 menn tiltalt, 5 dømt.
Rochdale (dom 2012): 47 ofre fra 12 år og oppover – 12 menn tiltalt, 9 dømt. En tiltalt flyktet til Pakistan da han ble kausjonert ut av varetekt.
Telford (dom 2012): Minst 100, utelukkende mindreårige ofre – 7 menn dømt.
Oxford (dom 2013): Ofre fra 11 til 15 år – 7 menn, hvorav to brødrepar, dømt.

En rapport fra 2011 viser at hele 2.379 menn ble mistenkt, fengslet eller domfelt bare mellom 2008 og 2011 for å systematisk lure (grooming) mindreårige og/eller utsatte britiske jenter, for senere å utsette dem for voldtekter og andre seksuelle overgrep.

I en annen rapport fra samme år, identifiserte britiske forskere 17 rettssaker siden 1997 – 14 av dem mellom 2008 og 2011 – som involverte menn og jenter mellom 11 og 16 år. Ofrene kom fra 13 forskjellige byer og i hver sak ble to eller flere menn dømt for forbrytelsene. Totalt ble 56 menn, med en gjennomsnittsalder på 28 år, funnet skyldige i forbrytelser som voldtekt, barnebortføringer, “uanstendig” overfall og sex med et barn. Av de 56 var tre hvite, resten var asiatiske. Majoriteten var medlemmer av det britisk-pakistanske miljøet.

Scotland Yard anslår at minst 5.000 britiskfødte barn i dag er sexslaver kontrollert av asiatiske/pakistanske gjenger.

Journalistene Jenny-Linn Lohne, Stian Eisenträger og Nikolai Kleivan skriver imidlertid at Rotherham-rapporten har utløst en “debatt med rasistiske undertoner i den ellers søvnige byen. Dette fordi den karakteriserer mange av de dømte og antatte gjerningsmennene som av «asiatisk opprinnelse». Noen av dem som er intervjuet i arbeidet med rapporten, sier også de var redde for å bli beskyldt for rasisme siden flere av barna beskrev overgriperne som asiater.”

Jaha, ja. Og hva tror så journalistene selv? Er det i det hele tatt noen som tror at dette hadde fått pågå i så mange år, mens nær sagt alle relevante myndigheter så en annen vei – eller enda verre: forsøkte å skyve skylden over på de mindreårige ofrene og/eller deres foreldre – hvis det ikke var for det etniske aspektet?

Men som Channel 4, som laget dokumentaren Edge of the city i forbindelse med en 18 måneder lang etterforskning av problematikken, fort ble klar over i 2004: kjensgjerningene er i overkant ubekvemme, så mange så helst at det ikke ble snakket så altfor høyt om dem. TV-stasjonen ble umiddelbart anklaget av antirasistiske grupper for å oppfordre til rasisme mot det britisk-pakistanske miljøet. Politiet mente på sin side at dokumentaren kunne fremprovosere raseopptøyer i byen og ba kanalen utsette programmet til etter valget. Channel 4 følte seg presset og trakk dokumentaren fra sendeplanen.

En faktor i all den antirasistiske bekymringen var at det rasistiske British National Party hadde fått snusen i saken og ville benytte seg av den i det kommende lokalvalget. Denne gangen er det en liten gruppe fra det utiltalende English Defence League (EDL) som har kastet seg på. VG er på saken:

Onsdag ettermiddag tok en liten gruppe fra den høyreekstreme og islamfientlige protestgruppen English Defence League stilling foran politihuset sammen med flere som deler deres syn. Med vakthunder, britiske flagg og rasende slagord fremførte de budskapet om at «multikulturalisme» har skylden for at overgrepene kunne finne sted. Også de krevde politimester Shaun Wrights avgang.

Hvordan i all verden kan de ha fått den skrullete ideen om at “multikulturalisme” har skylden for at overgrepene kunne finne sted, da? Tanken har slått flere, som f.eks. formannen i Det muslimske forum, Manzoor Moghal, som skriver rett ut at den “avskyelige historien i Rotherham var fullstendig forutsigbar, for den er en direkte konsekvens multikulturalismen som offentlig sektor og særlig sosialmyndighetene bekjenner seg til”.

Interessant nok er også tidligere parlamentsmedlem for nettopp Rotherham og partikollega av politimester Shaun Wright – som i går kveld trakk seg fra Labour under trussel om suspendering fra partiet – Denis MacShane blant dem som deler EDLs syn på akkurat dette. Men det står ikke å lese i den venstreorienterte avisen The Guardian som VG som bruker som kilde.

Til tross for at fenomenet er utbredt og velkjent og at det er skrevet flere offentlige rapporter om det i 2002, 2003 og 2006, alle spesielt om Rotherham og på hans ansvarsområde, hevder Shaun selv at han er forbauset over sakens karakter og omfang. De aktuelle rapportene? Nei, de har han ikke sett noe til.

Partikollegaen hans har derimot visst nok om saken til å uttale dette til BBC:

A former Labour MP for Rotherham has admitted that he held back from confronting the problem of Asian groups sexually exploiting young girls because he is a “Guardian-reading liberal leftie”.

Denis MacShane, who resigned as an MP in 2012 over expenses fraud for which he was later jailed for six months, said that he was never directly approached during his 18 years as an MP by anyone with allegations of child abuse. Yet he “probably” didn’t do as much as he could have done and should have “burrowed into” the issue, he said.

“I think there was a culture of not wanting to rock the multicultural community boat, if I may put it like that,” he told BBC Radio 4’s World at One.

Det mener da også flere som er intervjuet i rapporten, og alt tyder på at de har rett.

Mange tusen barn og unge har blitt seksuelt, fysisk og psykisk mishandlet, mens de institusjonene som skulle beskytte dem og den politiske ledelsen har sett en annen vei og tidd stille, og det omgivende samfunn har latt dem gjøre det. Offisielle representanter og medier som bevisst har underspilt eller dekket over sakens ubehagelige kjensgjerninger har bidratt ytterligere til unnfallenheten og handlingslammelsen.

For det er selvfølgelig ingen demokratiske rettsstater som ville latt slikt som dette få pågå i stillhet hvis det var grupper av etniske briter (eller et hvilket som helst annet europeisk opprinnelsesland) som bevisst og målrettet gikk etter mindreårige eller unge jenter med innvandrerbakgrunn for å utnytte dem seksuelt, voldta og mishandle dem, sende dem på rundgang mellom slekt og venner og/eller tvinge dem inn i prostitusjon. De fleste kan nok også se for seg de høyst berettigede reaksjonene fra jentenes egne miljøer hvis noe så hårreisende hadde skjedd.

Så VG har et visst poeng: saken har rasistiske undertoner. Men det er ikke, som VG antyder, debatten som er rasistisk. Det er ikke den rasismen politikere, media eller hel- og halvstatlige organisasjoner vanligvis foretrekker å belyse som er på ferde her. I dette tilfellet har nemlig gjerningsmennene rett og slett blitt beskyttet av sitt etniske opphav. Deres etnisistet har vært en sentral faktor som gjorde at de uforstyrret har kunnet utføre sine grove og systematiske forbrytelser i årevis, mens de etnisk britiske og ofre fra andre minoritetsgrupper ikke har fått hjelp og noen tilfeller faktisk fått skylden.

For å si det med The Telegraphs Dan Hodges ord:

We cannot just ignore racism because it doesn’t fit a neat binary perception of the victim being black and the perpetrator being white. When a Pakistani man calls a white child a “white bitch” because she tries to stop him raping her, that isn’t just horrific sexual abuse, it’s also horrific racial abuse.

Those who tried to cover up the racial aspect of these crimes did so because they feared giving “oxygen” to racists. But what kind of perversion is that? You counter racism by covering up racism?

For those who endured the abuse, the racial origin of their attacker will seem irrelevant. But as we’ve seen, it wasn’t irrelevant because it was their racial origin that contributed to the abuse continuing unchecked for so long. That’s why we must never again allow a situation to develop where racism is allowed to flourish simply because it challenges our conventional belief of what racism is.

The children of Rotherham were abused racially, as well as sexually, physically and psychologically. We don’t just have a right to say that, we have an obligation.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.